משק חקלאי שונה מנכסים אחרים שניתן להוריש, בכך שהוא אינו רכושו של המוריש. משקים חקלאיים מצויים בשטח השייך למדינה, וליתר דיוק לרשות מקרקעי ישראל. על פי החוק, בשטחים כאלה אדם מקבל רשות להחזיק בקרקע, ואת הרשות הזאת הוא יכול להוריש לאחד מיורשיו.

כאשר נבחר יורש אשר מוכן ומעוניין לקבל על עצמו את השטח ואת העבודה, הוא מכונה "בן ממשיך" ועליו לפצות את שאר היורשים בחלק שלא ירשו במשק. אבל מה קורה במצב בו הושארה צוואה? מה ההבדל בין המקרים?

 

חכירה של שטחי מדינה

משק חקלאי מוגדר כחלק מנחלה שלמה שהוחכרה מאדמות ששייכות למדינה. קרקעות חכורות הן כאלה שזכות השימוש בהן מועברת מבעל האדמה לחוכר, חכירה היא למעשה שכירות לטווח ארוך. לפי החוק, כל שכירות שמשכה עולה על חמש שנים היא למעשה חכירה.

אדמות מדינת ישראל הוחכרו עם הקמתה כדי לעודד את האזרחים להתיישב בארץ ולפתח בה עבודה חקלאית. על פי ההסכמים מתקופת הקמת המדינה, חכירת האדמות מתחדשת מדי 49 שנה אך אינה נמכרת לחוכרים.

 

משק חקלאי

משק חקלאי, בשל היותו אדמות מדינה חכורות, עומד בתנאים שונים באשר לירושה. בחוק הירושה ישנה התייחסות ספציפית לירושה על פי צוואה בנחלה חקלאית או ירושה על פי חוק הירושה. לפי החוק, משק חקלאי הוא יחידה אחת שחלוקה שלה עלולה לפגוע ביכולת שלה להישמר כמשק חקלאי, כלומר משק המפרנס משפחה.

לפי כך, נקבע שהורשה של משק חקלאי תהיה ליורש יחיד. החוק קובע שהיורש יהיה אחד הצאצאים שמעוניין להיות בן ממשיך להוריו והוא אכן מסוגל לעמוד בדרישות של קיום משק חקלאי ועליו לפצות את שאר היורשים בחלקם האופציונלי בעיזבון, כלומר במשק.

 

בן ממשיך

בן ממשיך שנקבע על פי חוק הירושה מחויב לפצות את שאר היורשים אבל בן ממשיך שנקבע על פי צוואתו של המוריש אינו מחויב בפיצוי של היורשים האחרים אבל אם פיצוי של היורשים שלא ירשו את המשק החקלאי מצווה בצוואה, על הבן הממשיך לפצות בסכום זה בלבד ולא בסכום שמבטא את חלקו היחסי בירושה בהתייחסות להשקעה של היורש במשק החקלאי.

 

ירושה או מתנה

כדי להבטיח שמירה על החלטתו של המוריש להעביר את המשק החקלאי, כלומר את זכויות השימוש בו לבן ממשיך על פי בחירתו, יכול המוריש להקדים ולהעביר את המשק החקלאי לבן הממשיך כמתנה, בעודו בחיים. משום שמדובר בעצם באדמות מדינה, העברה כזו של הזכויות בנחלה דורשת תנאים מקדימים כמו הסכם חכירה משולש בין רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית וכן הסכמה ספציפית של רשות מקרקעי ישראל למתן הספציפי הזה.

אם המשק החקלאי נחכר בהסכם ישיר בין רשות מקרקעי ישראל לאגודה השיתופית של הישוב היהודי, ניתן להעביר אותו רק באמצעות ירושה.

 

חוֹק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *