התייצבות בפני הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה נדרשת על מנת לקבל פטור ממס הכנסה מלבד במקרים המזכים אוטומטית בשל קביעת וועדה קודמת. הוועדה מיועדת גם לקביעת נכות רפואית ולא תפקודית לבוגרים שאינם זכאים לקבל קצבת נכות או לכאלו שאינם מעוניינים בקצבה זו אך מבקשים את ההטבות הנובעות מהנכות הרפואית. על כיצד יש להתכונן לוועדה זו ועל ההליך בכללותו במאמר שלפניכם.

 

כיצד מתחילים בתהליך

על מנת לקבל את הזימון לוועדה יש לפנות בבקשה לרשות המיסים באמצעות פקיד השומה באזור המגורים של הנישום. חשוב לדעת כי לא ניתן לבקש את הזימון מהמוסד לביטוח ללא הפניה מרשות המסים. את הבקשה אפשר לשלוח בדואר רשום או להגיש באופן פיזי בהלך שעות קבלת קהל של פקידי השומה. על פטור ממס הכנסה בהרחבה ראו כאן.

להתחיל את התהליך

טפסים נדרשים

לבקשה המוגשת לפקיד השומה יש לצרף את השובר המשולם של האגרה לצד טופס 1516 (בקשה לפטור ממס על רקע נכות) וטופס 169 א.(בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה) כמו גם טופס 169 ב(ויתור על סודיות רפואית).

את טופס הבקשה יש למלא במופרט תוך ציון של כלל הליקויים והמחלות שמהם סובל או סבל בעבר מגיש הבקשה. יש לציין אם מגיש הבקשה מבקש להופיע בפני הוועדה או שזו תדון בה ללא נוכחותו על סמך המסמכים הרפואיים המצורפים לבדם.

 

הכנות לקראת הדיון

לאחר שהתקבלו כל המסמכים הדרושים על ידי פקיד השומה הוא יעביר את התיק לביטוח לאומי וזה יקבע אם ניתן לקבוע את הזכאות על סמך המסמכים בלבד או אם יש להופיע בפני הוועדה. לקראת ההופעה בפני הוועדה יש להכין מסמך מפורט המציג את כלל הליקויים על מנת לצמצם את האפשרות שמחלוות או ליקויים כלשהם יישכחו בעת הדיון.

 

העתקים של מסמכים שטרם הוגשו

בנוסף חשוב לארגן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים במורה מסודרת בדגש על אלו שלא צורפו לבקשה שהוגשה. מומלץ להכין העתקים של מסמכים אלו על מנת לתת אותם לוועדה המידה והדבר יידרש. המסמכים הרלוונטיים כוללים, סיכומי מחלה, חוות דעת רפואית, צילומי רנטגן ועוד. לא צריך להכין מסמכים רפואיים שהוגשו עם הבקשה מכיוון שאלו מועברים לוועדה.

מסמכים

התייצבות בפני הוועדה

ביום ההתייצבות לוועדה יש להגיע עם תעודה מזהה הנושאת תמונה כגון רישיון נהיגה או תעודת זהות. בהתאם לכללי הוועדה ניתן להופיע בפני הוועדה עם מתורגמן, מלווה או עורך דין שאף רשאי לייצג את מגיש הבקשה ולדבר מטעמו בפני הוועדה. מלבד הצגת כלל הליקויים יש לפרט בפני חברי הוועדה לגבי קשיים בתפקוד בעבודה ואם יש צורך בעזר בביצוע פעולות יומיומיות.

 

סיכום הכנות לוועדת פטור ממס הכנסה

לסיכום הנושא, ההופעה בפני הוועדה הרפואית אורכת דקות ספורות ורובו מתמקד בנתונים של מגיש הבקשה ובמסמכים שהוגשו. מומלץ  להשקיע מאמצים בהכנה המקדימה ולהכין מראש תיאור תמציתי של הלקויות ותיק מסמכים מסודר בכל הנוגע למונחים שבגינם רופא הוועדה עשוי לקבוע את אחוזי הנכות.

רפואי, מועצה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *