הגדרת מקרה מסוים ככזה שכולל בתוכו רכיבים של רשלנות רפואית עלולה להיות מורכבת מאוד. הכרעה כזו צריכה להתבסס על תשתית ראייתית משמעותית והיא מחייבת הסתמכות על חוות דעת של אנשי מקצוע בעלי רקע משמעותי בתחום הנדון. כדי להצליח להגיע להישגים חשוב להתנהל בצורה מחושת ולהתייעץ עם משפטנים שמתמחים הנושא הרשלנות הרפואית.

 

רשלנות רפואית – מה זה אומר?

רשלנות רפואית נתפסת, במידה מסוימת של צדק, בתור תחום נפרד משאר דיני הנזיקין. למרות הדימוי חשוב לזכור שהמחוקק לא התן לה במפורש מעמד ייחודי. הדיונים המשפטיים בנושא הרשלנות הרפואית נסמכים על סעיפים 25 ו3 לפקודת הנזיקין, שעוסקים ברשלנות באופן כללי בלי קשר לרשלנות רפואית. סעיף 35 מטיל על כל אדם חובה להתנהג באותו אופן בו היה נוהג אדם סביר בנסיבות דומות, ביחס לרשלנות הרפואית – רופא "רשלן" הוא כזה שנהג שלא בדרך בה "רופא סביר" מתנהל. למרות השתיקה של המחוקק בתי המשפט נותנים מעמד מיוחד לרשלנות הרפואית בגלל כמה סיבות, בין השאר – בשל הצורך הידע מקצועי רב והבורות היחסית בה נמצא המטופל ביחס למטפל.

 

איך קובעים שהייתה "רשלנות רפואית"

בתי המשפט נוטים להשתמש בשלושה מבחנים כדי להכריע האם הרופא נהג ברשלנות. המבחן הראשון הוא האם על הרופא הייתה מוטלת "חובת זהירות", האם הסיטואציה הזו חייבה אותו לתשומת לב מיוחדת. ברור שכל מפגש של רופא עם מטופל מחייב את הרופא ב"זהירות", אבל יכולים להיות מקרי קצה שאינם חוסים תחת ההגדרה הזו. דוגמה לקרה כזה (שהגיע לדיון בערכאות שיפוטיות) היא האם רופא שנתקל בפצוע ברחוב חייב גן הוא ב"חובת הזהירות". מבחן שני הוא "מבחן הרשלנות", האם הרופא אכן נהג שלא כמצופה ממנו והמבחן השלישי והאחרון הוא מבחן הנזק, האם ההתנהלות הרשלנית של הרופא גרמה נזק למטופל.

 

איך מוכיחים רשלנות רפואית

כמו בכל הליך משפטי אחר, גם תביעה בגין רשלנות רפואית חייבת להסתמך על ראיות. אלא שבעוד ובתביעות רגילות יש צורך ב"צילום מצב" של הסיטואציה בה עוסק התביעה, בתיקי רשלנות רפואית העניין מורכב יותר. גם במקרים בה יש הסכמה (או לחילופין, תשתית ראייתית מספקת) על הרשלנות של הרופא יש צורך להוכיח שהן אלה שגרמו את הנזק בו עוסקת התביעה. כדי להכריע בעניין בית המשפט נזקק לחוות דעת ממומחים רפואיים. אין חובה על התובע לצרף לתביעה חוות דעת רפואית אבל מומלץ לעשות זאת (לעיתים בתי משפט דוחים תביעות כיון שלא צורפה אלינם חוות דעת כזו). חוות דעת יכולה להיות מוגשת גם מטעם ההגנה, ולעיתים בית המשפט ממנה מומחה מטעמו.

 

סיכום

רשלנות רפואית אינה זוכה להתייחסות מיוחדת בחקיקה, ובכל זאת היא מהווה עולם ומלואו מבחינה משפטית. כדי לקבל פיצויים בגין רשלנות רפואית יש להוכיח שהרופא לא נהג כמקובל, ושההתנהגות הזו היא שגרמה לנזק בו עוסקת התביעה. כדי לבסס את התביעה מומלץ לצרף אליה חוות דעת של מומחה. כדי לנהל תביעות כאלה בצורה מוצלחת מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד רשלנות רפואית.

אבחון שגוי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *